.

.

.

KALKULATOR KAPITALIZMU

Proszę wstawić wartości.

Liczba 1 odpowiada (oznacza) 100%
Liczba 0 odpowiada (oznacza) 0%

UWAGA: W ułamkach dziesiętnych proszę stosować kropkę (.) zamiast przecinek (,).

Wpisz liczbę większą/równą 0 i mniejszą/równą 1
Wpisz liczbę większą/równą 0 i mniejszą/równą 1
Wpisz liczbę większą/równą 0 i mniejszą/równą 1

1 sierpnia 2011 r.