Przyrodzone Wolności Człowieka

(Konstytucja Wolności)

Artykuł 1. Źródło wolności

1. Jedynym źródłem (darem) wolności człowieka jest Bóg, który stworzył (wolnych) ludzi obdarzając ich rozumem, (wolną) wolą i własnością.

2. Ludzie są wolni od poczęcia do naturalnej śmierci.

Artykuł 2. Definicja wolności

1. Ludzka wolność polega na ludzkim działaniu na swojej własności zgodnie z własną wolną wolą.

2. Wolność ludzkiego działania jest ograniczona przez uniwersalne normy zawarte w V i VII przykazaniu Dekalogu ( V. Nie zabijaj, VII. Nie kradnij - zasady, nakazy, zakazy i praktyczne wskazówki dotyczące życia codziennego).

Artykuł 3. Przykazania wolności

1. W stosunku do własności, bez zgody właściciela tejże własności, nie może być podjęte żadne ludzkie działanie innej osoby lub grupy osób (np. sąsiedzi, rząd, sejm).

2. Ludzkie działanie osoby na jej prywatnej własności nie może być ograniczone przez jakiekolwiek działanie innej osoby lub grupy osób (np. sąsiedzi, rząd, sejm) nie będących właścicielami tej prywatnej własności.

Uwagi

1. Warunkiem koniecznym – ale nie dostatecznym – wolności człowieka jest posiadanie przez niego stałej, uporządkowanej własnej hierarchii wartości, na przykład takiej jak: Bóg, rodzina, własność, wolność. Zmienna, nieuporządkowana hierarchia wartości czyni człowieka niewolnikiem.

2. Posiadanie dogmatów w życiu, jednego niezmiennego prawa, stałego systemu wartości, któremu podporządkowuje się własne działania, nie jest źródłem zniewolenia, ale podstawą dla nieustających wysiłków wolnego – od okoliczności, cudzych opinii i własnych słabości czy lęków – działania, zgodnego z sumieniem i ludzką powinnością.1

3. Wolni ludzie są równi ze swej natury, a różnią się tylko przypadłościami. Prawa, które wynikają ze zwykłego faktu bycia człowiekiem, są równe dla wszystkich: prawo do życia [a więc działania], honoru, odpowiednich warunków życia, pracy, a więc własności, założenia rodziny i przede wszystkim poznania i praktykowania prawdziwej religii. Nierówności, które naruszają te prawa, są sprzeczne z porządkiem Opatrzności. Jednak w tych granicach – nierówności, które wynikają z przypadłości takich jak cnota, talent, uroda, siła, rodzina, tradycja itd. są sprawiedliwe i zgodne z porządkiem wszechświata.2 

IV 2013 - I 2019  

__________

  1. Kinga Wenklar, Polonia Chrystiana XI-XII 2018, s.53.
  2. Plinio Corrêa de Oliveira, Rewolucja i Kontrrewolucja, Kraków 2017, s.57.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia plików cookie w dowolnym momencie, ale jeśli to zrobisz, możesz stracić część funkcjonalności.