Rozpoczynam pisanie bloga

Rozpoczynam pisanie bloga. Jestem katolikiem tradycjonalistą oraz paleolibertarianinem.
Nie będzie to blog historyczny, nie będę zajmował się przeszłością. Będę pisał o teraźniejszości i przede wszystkim o przyszłości. Nie będę jednak zajmował się opisem i analizą teraźniejszości. Większość obecnych publikacji w internecie, gazetach i książkach jest temu poświęcona. Będę głównie zajmował się subiektywną krytyką obecnej rzeczywistości i proponował rozwiązania do zastosowania w przyszłości. Rozwiązania te mają być lepsze od obecnie stosowanych.
Na moim blogu często będą się pojawiać takie określenia jak rząd, prawica wolnościowa i wolnościowcy.
Rząd Nie będę używał określeń władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, ponieważ uważam je za błędne i szkodliwe. Zamiast tego będę używał określeń rząd ustawodawczy, rząd wykonawczy i rząd sądowniczy. Gdy będę pisał rząd, będę miał na myśli wszystkie trzy rządy, czyli rząd ustawodawczy, rząd wykonawczy i rząd sądowniczy. Rząd = rząd ustawodawczy + rząd wykonawczy + rząd sądowniczy.
Prawica wolnościowa Dawniej w użyciu były dwa przeciwstawne określenia lewica oraz prawica i było wiadomo co one znaczą. Jednak jakiś czas temu lewica celowo zaczęła zmieniać znaczenie określeń. Przykładem jest określenie liberalizm. W przeszłości i obecnie liberalizm ma inne znaczenie. Dawniej liberalizm był kojarzy z prawicą, obecnie jest odwrotnie, liberalizm należy kojarzyć z lewicą.
Gdy będę pisał prawica wolnościowa, to będę miał na myśli klasycznych liberałów, monarchistów i narodowców. Czyli prawicą wolnościową jest na przykład Konfederacja.
Wolnościowcy Pisząc wolnościowcy, mam na myśli prawicę wolnościową oraz libertarian. Tak więc wolnościowcy to: klasyczni liberałowie, monarchiści, narodowcy oraz libertarianie. Wolnościowcy = prawica wolnościowa + libertarianie.
Piotr Jurowicz