KAPITALIZM - SOCJALIZM

Porównanie cech kapitalizmu (wolnego rynku) i socjalizmu.

Cecha Kapitalizm Socjalizm
Wzrost gospodarczy 5-10% 0-4%
Bezrobocie 0-4% 5-...%