DEFINICJA ILOŚCIOWA KAPITALIZMU

Pojęcie kapitalizmu dotyczy własności i ludzkiego działania. Zarówno własność jak i ludzkie działanie może być regulowane i/lub opodatkowane przez rząd, gminę itp. (interwencjonizm).

Definicja

Kapitalizm (stuprocentowy) ma miejsce wtedy, gdy (jednocześnie) spełnione są trzy warunki:
1) 100% własności jest w rękach prywatnych,
2) 100% dochodów osób pozostaje w ich rękach,
3) własność i działalność ludzi jest w 100% wolna od regulacji narzucanych siłą przez osoby trzecie (inaczej mówiąc, nie ma żadnej ingerencji, przywilejów i regulacji rządowych, gminnych itp. Oczywiście ma miejsce zawieranie dobrowolnych umów między ludźmi i istnieją nienarzucone siłą regulacje.).

Wzór na obliczenie ilości kapitalizmu

Celem wzoru1 jest obliczenie ile własności prywatnej i ludzkiego działania związanego z tą własnością jest wolna od regulacji (narzucanych siłą) i opodatkowania - interwencjonizmu.

Ilość [%] kapitalizmu - nieopodatkowanej i nieregulowanej (siłą) własności prywatnej w gospodarce (danego kraju) - obliczamy wg wzoru:

ilość_kapitalizmu = w * (1-p) * (1-r) * 100 [%]

Oznaczenia:
1 odpowiada (oznacza) 100%
w – ilość własności w rękach prywatnych (gdy jest tylko własność prywatna - sto procent własności jest w rękach prywatnych, wtedy w = 1)
p - ilość własności prywatnej opodatkowanej (podatki, akcyza, opłaty itp.) i regulowanej siłą
r – ilość prywatnej własności nieopodatkowanej ale podlegającej regulacjom rządowym, gminnym itp. (regulowanej siłą)

Przykład obliczenia ilości kapitalizmu

rys

Jeśli przyjmiemy, że w Polsce:
w = 0,5 (Połowa2 własności na terenie Polski jest własnością PRYWATNĄ, reszta, czyli również połowa jest własnością rządową, gminną itp.),
p = 0,5 (0,5 [ułamek w] PRYWATNEJ własności, dochodów ludzi itp. PODLEGA regulacjom rządowym i JEST opodatkowana),
r = 0,5 (Zostało 0,5 nieopodatkowanej własności PRYWATNEJ [w]. Z tego połowa - 0,5 PODLEGA regulacjom rządowym ale NIE JEST opodatkowana),
to otrzymamy ilość kapitalizmu w Polsce, która wynosi:

procent_kapitalizmu_w_Polsce = w * (1-p) * (1-r) * 100 %

w = 0,5 ; p = 0,5 ; r = 0,5

procent_kapitalizmu_w_Polsce = 0,5 * (1-0,5) *(1-0,5) * 100 %

procent_kapitalizmu_w_Polsce = 0,5 * 0,5 *0,5 * 100 %

procent_kapitalizmu_w_Polsce = 12,5 %

UWAGI:
1 - p = 1 - 0,5 = 0,5 - tyle zostało nieopodatkowanej własności PRYWATNEJ.
1 - r = 1 - 0,5 = 0,5 (z 0,5 PRYWATNEJ własności, dochodów ludzi itp. NIE PODLEGA regulacjom i NIE JEST opodatkowana).
Przyjmujemy tutaj, że regulacje rządowe, to wszelkie nakazy i zakazy znajdujące się w ustawach uchwalanych przez Sejm lub narzucane przez administrację rządową (ministrów, wojewodów, gminy itp.).

Wniosek:
W Polsce mamy 12,5% kapitalizmu i 87,5% socjalizmu!
TYLKO 12,5% WŁASNOŚCI I DZIAŁANIA LUDZI NIE PODLEGA REGULACJOM RZĄDOWYM I OPODATKOWANIU (INTERWENCJONIZMOWI)

Komentarz do wzoru

Moim zdaniem ilościowa definicja kapitalizmu jest dokładna i wystarczająco precyzyjna. Również sam wzór na obliczenie ilości kapitalizmu jest dokładny, pod warunkiem, że wartości wstawione w miejsce zmiennych w, p, n będą dokładne. Jednak w przykładzie przyjąłem wartości przybliżone (pół kapitalizmu - pół socjalizmu) - dotyczy to w oraz n, równych 0,5. Dla p przyjąłem wartość odpowiadającą "dniu wolności podatkowej" obliczanej przez Centrum im. Adama Smitha. Tak się złożyło, że w roku 2011 dzień ten przypada 24 czerwca, czyli prawie dokładnie w połowie roku, dlatego p ma również wartość 0,5. Po podstawieniu tych wartości do wzoru otrzymujemy, iż w Polsce mamy tylko 12,5% (0,5*0,5*0,5*100) czystego, prawdziwego kapitalizmu.
Celem tego wzoru nie jest obliczenie kapitalizmu z dokładnością do n-tego miejsca po przecinku. Cele są inne.
Po pierwsze, chodzi o uświadomienie ludziom, że kapitalizm zależy od trzech czynników: własności, podatków i wolności działania. Musimy więc bronić tych trzech spraw i protestować, gdy rząd oraz parlament przy nich majstruje.
Po drugie, szacując z grubsza ilość kapitalizmu w Polsce otrzymujemy, że wynosi on około 12,5% - socjalizmu jest więc 87,5%. Bez sensu jest więc mówienie, iż w Polsce mamy kapitalizm - przecież jego wartość jest bliższa zeru niż stu. A to, iż dokładna wartość wynosi 12,5%, 20,72% czy 5,13% jest mniej istotne. Najważniejsze jest to, iż na pewno kapitalizmu mamy bardzo mało. Dla tych którzy z tym się nie zgadzają przygotowałem kalkulator kapitalizmu, gdzie podstawiając własne, dokładne dane można obliczyć swoją ilość kapitalizmu.

__________

  1. Wzór został skonstruowany zgodnie z następującym rozumowaniem. Własność może być prywatna lub nie. Własność prywatną we wzorze oznaczamy literą w. Własność w może przyjmować wartości z przedziału od 1 do 0. 1 oznacza, że wszelka własność jest prywatna, 0 że nie ma żadnej prywatnej własności. Ilość własności nieprywatnej wynosi 1-w. Część własności prywatnej (ułamek w) podlega opodatkowaniu i regulacjom. Część tę oznaczamy literą p. p również może przyjmować wartości z przedziału od 1 do 0. 1 oznacza największe opodatkowanie. Inna część własności prywatnej wprawdzie podlega regulacjom, ale jest nieopodatkowana - oznaczamy ją literą n. n podobnie przyjmuje wartości z przedziału od 1 do 0. Ponieważ w, p oraz n są przeważnie ułamkami dziesiętnymi, dlatego we wzorze pojawia się liczba (uwaga humaniści! - nie mówimy cyfra) 100, aby ilość kapitalizmu podać w procentach (mnożenie przez 100 przesuwa przecinek o dwa miejsca).
  2. W chwili obecnej państwo jest właścicielem ponad połowy gruntów na terytorium Polski [...] - Jakub Wozinski, Wolność dla elity, Najwyższy Czas!, Nr 6/2011, s. XXXVI.

1 sierpnia 2011 r.