KALKULATOR KAPITALIZMU

Proszę wstawić wartości.

Liczba 1 odpowiada (oznacza) 100%
Liczba 0 odpowiada (oznacza) 0%

UWAGA: W ułamkach dziesiętnych proszę stosować kropkę (.) zamiast przecinek (,).

Proszę wpisać liczbę równą/większą 0 i mniejszą/równą 1.

Proszę wpisać liczbę równą/większą 0 i mniejszą/równą 1.

Proszę wpisać liczbę równą/większą 0 i mniejszą/równą 1.